فرم درخواست همکاری

فرم درخواست همکاری

از کلیه متقضیان محترم خواهشمند است در بخش بارگزاری فایل رزومه، جدیدترین رزومه خود را بارگزاری نمایند. در صورت واجد صلاحیت بودن با  شما تماس به عمل خواهد آمد.
 

more items
فقط یک فایل می توانید بارگذاری کنید.
محدود شده به128 مگابایت.
نوع های مجاز:gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip